Din lokale regnskapsfører!

Vi er en aktiv og troverdig samarbeidspartner!

Vi dekker dine behov innen regnskap!

Vi har kompetansen som skal til for at du skal være trygg !

Om Oss

Om oss

Vi er et autorisert regnskapskontor med høy kompetanse innen de fleste bedriftsøkonomiske områder som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør.

Vi bistår små og mellomstore bedrifter og organisasjoner med regnskap og økonomisk rådgivning . For oss er det viktig at alle klienter føler seg godt ivaretatt i en hyggelig atmosfære.

Basert på bred erfaring og faglig bakgrunn leverer vi tjenester med faglig høy kvalitet til konkurransedyktige priser. Gjennom mange år har vi  tilegnet oss høy kompetanse. Vi bestreber oss på å følge med den teknologiske utviklingen i bransjen, og tilbyr gode løsninger for deg og din bedrift. 

Vi kvalitetssikrer våre tjenester slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet. I våre oppgaver inngår konsultasjoner, anbefalinger og rettledning slik at din bedrifts bokføring er i tråd med gjeldende regelverk. 

Regnskapstjenester i Oslo og omegn

Regnskap

Regnskapskvalitet er viktig for oss! Du kan føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.  

Lønn

Vi innehar kompetanse og dataverktøy til å yte deg den beste service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også naturalytelser, feriepenger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med. Lønnsslipper og rapporter sendes rutinemessig på mail. 

Fakturering

Vi hjelper deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Vi kan utføre dette for deg, eller vi kan hjelpe til med å etablere og sikre gode rutiner.

Rådgivning

Vi har et nettverk av advokater, revisorer og rådgivere innen juss, regnskap,  avgifter, og andre fagpersoner en bedrift har, eller kan få behov for. Dersom vår erfaring og kunnskap ikke er tilstrekkelig kobler vi gjerne vår klienter til riktige fagpersoner. 

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventingene en bedrift har for fremtiden. I tillegg til regnskapet kan budsjetter være de viktigste økonomiske styringsverktøyene en bedrift har. Eksempelvis kan et likviditetsbudsjett bidra i styringen av likviditeten, mens et driftsbudsjett er til hjelp i den daglige virksomheten. 

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens resultat og formuessituasjon. Både eksterne og interne brukere av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på årsregnskapene. 

Næring

Næring

Vi tilbyr tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder så som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør. Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og annet i arbeidsforhold mv. er i stadig endring. Endringer kommer stadig raskere, og vi jobber hardt for å holde oss kontinuerlig oppdatert på gjeldende regelverk. 

Brønnøysund
Brønnøysund

Brønnøysund

Altinn
Altinn

Altinn

Skatteetaten
Skatteetaten

Skatteetaten

Kontakt oss for mer informasjon om våre regnskapstjenester!

928 23 636
Professor Birkelands vei 36, 1081 OSLO
Orgnr 969 074 451